Talerliste Styring

Simpelt program lavet til styring af talerlister på foreningers generalforsamlinger eller lignende.
Programmet holder styr på deltagerne i en database og giver dirigenten en række nyttige informationer, ligeledes holder programmet styr på talerrækkefølgen hvis fx. 1. gangstalere skal prioriteres over 2. gangstalere.
Programmet indeholder mulighed for, at man - i tilpasset layout - kan få visningen op på storskærm og det er muligt at tilsutte et panel til visning af taletiden på talerstolen.

Programmets kildekode kan hentes på http://jillion.dk/~ask/talerliste-install.exe
Hvis man vil designe sit eget layout kræver det kendskab til HTML-kodning. En kort dokumentation til de fleste muligheder kan downloades nederst på denne side sammen med et eksempel på et sådant layout.


Kort vejledning i program brug:
     Programmet fungere ved, at man opretter debatter og i dem laver talerlister.
     Før man kan lave listerne er det dog nødvendigt, at oprette deltagerne i programmet. Dette kan gøres manuelt gennem deltageradministrationen eller ved at importere dem via menulinjen i programmets hovedvindue. For hver deltager skal være oplyst til deltagernummer (tal), navn og en identifikation på deres tilhørsforhold i organisationen kaldet enhed. Derudover kan oplyses køn og der kan også importeres andre informationer, såfremt de forinden er oprettet som et ekstra felt. Fordelen ved at importere informationerne er at de efterfølgende kan eksporteres sammen med taler-data og dermed nemt anvendes til statistik.
    
     Derudover kan man inden man opretter debatter tilgå indstillinger. Her kan vælges hvilket layout talerlisten vises i, genvejstaster kan indstilles og det er muligt at vælge standard indstillinger for den tid hver taler har tilrådighed.

    Når man opretter en debat kan man vælge mellem en normal debat og en pro/kontra. Forskellen er, at der i en normalt debat findes både først og andengangstalere. Programmet kender forskel på disse og de kan få forskellige taletid, ligesom førstegangstalerne kan blive prioriteret (dvs. placeret øverst på talerlisten). Laver man en pro/kontra debat findes der kun andengangstalere og programmet differentiere dermed ikke mellem talere. Pro/kontra kan anvendes, hvis man skal have en lang række talere op og tale for/imod forskellige forslag, der vil det typisk være formålstjentligt at der ikke ses forskel på om folk har stillet et eller flere forslag.
   
   Når debatten er oprettet kan man tilføje/slette og strege folk fra talerlisten udfra deres deltagernummer. Kendes nummeret ikke kan der via knappen find åbnes en liste, hvor man hurtigt kan søge nummeret udfra navn eller enhed. Hvis man i listen enkeltklikker på en deltager vil nummeret blive overført til boksen i debat-vinduet. Hvis man dobbeltklikker vil deltageren blive tilføjet direkte til den aktive talerliste. 
   Nederst i debat-vinduet er tidsstyringen, det er muligt at starte, stoppe og genoptage et indlæg. Hver gang man starter et indlæg bliver der rykket frem i taler-rækkerfølgen (næste taler bliver aktiv). Under knapperne kan indstillingen for tid tilrådighed løbende ændres. Ved siden af indstillinger ses hvor meget tid den aktuelle taler har brugt. Når der er 30 sekunder tilbage får dette felt gul baggrund, ved 10 sekunder tilbage bliver den orange og tilsidst rød når tiden er overskredet.

Ved siden af tidsvisningen er der en række korte statistiske oplysninger for at hjælpe dirigenten med at afpasse tidsrammen. Der er oplysning om antallet af talere samt mængden af tid de kan bruge (hvis alle taler fuld tid) samt mængden af tid de vil bruge hvis alle taler som gennemsnittet af tidligere talere i debatten.

Endeligt kan skærmvisningen åbnes. Denne vil - hvis det er afhakket i indstillingerne - automatisk åbne på en sekundær skærm, hvis en sådan er tilsluttet. Skærmvisningens udseende styres fra indstillingerne.

Hvis der på et tidspunkt tilføjes et ukendt deltagernummer til talerlisten kan man indskrive navn og enhed direkte ved at tilgå de relevante felter i listen over talere.
ĉ
Ask Andersen Holme,
Apr 28, 2010, 9:29 AM
ċ
sf-theme.zip
(46k)
Ask Andersen Holme,
Apr 28, 2010, 9:29 AM
Comments